Visualizzazioni totali

domenica 2 marzo 2014

da "il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello.

Pupi semu, don Turiddu... Semu pupi.
'U spirito divinu trasi in nui jè si fa pupu.

Pupu iu, pupu vui, pupi tutti.
E n'avissi 'bbastari!
Essiri criati pupi accusì ppi vuluntà divina.
'Nveci, 'nunsignuri!

Ognunu appoi si fa pupu ppi conto so',
lu pupu ca jè o ca si cridi d'essiri...
e allura accumincia la sciarra.

Pirchì ogni pupu, signuri mei,
voli purtatu 'u so' rispettu,
nun ppi chiddu ca jè, ma ppi chiddu ca si cridi d'essiri,
ppi la parti ca divi 'rrapprisintari.

A quattr'occhi, 'un è cuntentu nuddu di la so' parti:
ognunu mittennusi davanti a lu so' pupu,
cci tirassi macari 'na sputazzata 'nta facci.

Ma di l'autri no, di l'autri 'u voli rispittatu.

Nessun commento: